Met alle zorgverzekeraars hebben wij een contract. Indien mogelijk sturen wij de rekening rechtstreeks naar uw verzekering.

In een aantal gevallen kunt u toch een rekening krijgen. Met name wanneer u geen aanvullende verzekering heeft of wanneer u het verzekerde bedrag reeds heeft verbruikt. Wij hebben geen inzicht in welke zorg u eerder in het jaar elders heeft verbruikt. Betalingen moeten binnen 30 dagen worden voldaan.  Vraag naar onze betalingsvoorwaarden wanneer het voor u problematisch is deze rekening in eenmaal te voldoen.

Tarieven per 1 januari 2019

Behandeling in de praktijk Euro 30,00
Manuele Therapie in de praktijk Euro 43,50
Behandeling aan huis Euro 40,00
Behandeling in een inrichting Euro 34,50
Screening/Intake/Onderzoek Euro 47,50

Wat is een screening?

Als u rechtstreeks naar de fysiotherapeut gaat dan voert deze eerst een screening uit. Dit betekent dat hij eerst vaststelt of u bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent. Wanneer dit niet het geval is vraagt de fysiotherapeut u naar uw huisarts te gaan en stuurt hij deze een bericht. Beoordeelt hij dat u bij de fysiotherapeut wel aan het juiste adres bent, dan volgt een vraaggesprek over uw klacht en een lichamelijk onderzoek. Doorgaans wordt u in de eerste behandeling ook meteen behandeld.