De meeste mensen kennen echografie doordat ze daarmee in aanraking komen tijdens zwangerschap of voor aanvullend onderzoek in het ziekenhuis.

In de fysiotherapie wordt gebruik gemaakt van musculoskeletale echografie. Makkelijk uitgedrukt kan de hiervoor opgeleide fysiotherapeut IN het lichaam kijken en bepaalde structuren zoals spieren, botten, pezen, slijmbeurzen, banden en gewrichten nog beter onderzoeken. Door echografie is het mogelijk te beoordelen of er wel of geen sprake is van b.v. een pees- / slijmbeurs- of gewrichtsontsteking, een spier- of pees-scheur, kalkafzettingen in bepaalde pezen of mogelijke veranderingen door slijtage zoals osteofyten of cystes.

Aan de andere kant heeft echografie ook zijn beperkingen: niet elke lichaamsregio is geschikt om met echografie beoordeeld te worden en soms liggen bepaalde structuren te diep, zodat er andere beeldvormende technieken zoals MRI of CT prioriteit hebben . Uw therapeut kan u adviseren of voor uw klachten een echografisch onderzoek van toegevoegde waarde kan zijn.

Echografie is pijnloos, makkelijk toepasbaar en toegankelijk, kostenbesparend tegenover andere beeldvormende technieken en heeft geen bijwerkingen.

Waarom echografie

Soms blijven klachten onverklaarbaar langdurig aanwezig of komen telkens weer terug ondanks alle inspanningen van uw therapeut of van uzelf. In dit geval zou echografie mogelijk de herstelbelemmerende factoren kunnen opsporen en kan uw fysiotherapeut aan de hand van een lichamelijk onderzoek en de echobeelden een beter advies geven welke therapie voor u het beste zou zijn.

Ook zou het kunnen dat echografie bij het eerste consult al wordt ingezet om te bepalen welke vorm van interventie het meest geschikt is voor u. Eerst fysiotherapie of mogelijk toch eerst de weg via huisarts of specialist. Op deze manier kan er voor de meest effectieve behandelwijze worden gekozen.

Daarnaast zou het kunnen dat u op verwijzing van uw huisarts of een collega fysiotherapeut voor een echografisch onderzoek wordt gestuurd zodat uw huisarts of behandelende fysiotherapeut een weloverwogen keuze kan maken om b.v. de juiste therapievorm in te zetten, wel of niet een injectie geven of u mogelijk door te sturen naar een specialist.

Per gewricht en klacht zijn de mogelijkheden met echo zeer verschillend.

Wilt u weten of uw klachten in aanmerking komen voor een echografisch onderzoek? Neem dan contact op met de praktijk – Beate Budde.

Echografie altijd samen met een lichamelijk onderzoek

Bij Fysiotherapie Gennep – Oeffelt wordt een echografisch onderzoek altijd gecombineerd met een fysiotherapeutisch intakegesprek en lichamelijk onderzoek. De echobeelden worden daardoor altijd in een context, dus in het verhaal van de patiënt geplaatst. Op deze manier kan worden beoordeeld of de zichtbare afwijkingen op de echo ook relevant zijn of mogelijkerwijs alleen een toevalsbevinding. Wij beoordelen niet alleen het echobeeld, maar de klacht en de patiënt in zijn totaliteit.

Uw fysiotherapeut zal de conclusies van het onderzoek met u bespreken en middels rapportage met uw huisarts of behandelende fysiotherapeut delen mits u daarvoor toestemming geeft.

Voor welke klachten?

Voor alsnog kunt u bij ons terecht voor een echografisch onderzoek voor volgende lichaamsregio’s:

  • Hiel- en achillespeesklachten
  • Schouderklachten
  • Knieklachten
  • Klachten rondom het heupgericht en de buitenzijde van het bovenbeen.

Per gewricht en klacht zijn de mogelijkheden met echo zeer verschillend. Wilt u weten of uw klachten in aanmerking komen voor een echografisch onderzoek? Neem dan contact op met de praktijk – Beate Budde.

Informatie voor huisartsen

Voor volgende mogelijke indicaties zouden patiënten naar ons ingestuurd kunnen worden:

Regio voet/achillespees: Fasciopathie en hielspoor, Achillespeestendinopathie en/of -ruptuur, Haglundse exostose, Bursitis retrocalcaneare, Paratenonitis

Regio knie: MCL letsels, Quadricepspees ruptuur, Hydrops art.genu, Patellapees tendinopathie, Patellapees ruptuur, Bursitis, Bakerse cyste, Meniscale cystes, Lopersknie/ tractus iliotibialis frictie/compressiesyndroom, myositis ossificans, Morel-Lavallée-laesie

Regio schouder: Hydrops glenohumeraal gewricht, degeneratieve verschijnselen glenohumeraal gewricht, Hydrops AC/degeneratieve verschijnselen AC,Detecteren en classificeren calcificaties, Bursitis / bursavulling, Full thickness/partiele cuffrupturen, Cuff tendinopathie, Biceps tendinopathie/tenosynovitis/rupturen/subluxaties, dislocaties

Regio elleboog: Golfers elleboog, Tenniselleboog , MCL ruptuur (instabiliteit) , Bursitis olecrani, Hydrops, Gewrichtsdegeneratie, Tendinopathie tricepspees, pathologie distale bicepspees

Regio heup: Greater trochanteric pain syndrome (GTPS), External snapping hip, Hydrops art. coxae/synovitis, synoviale cystes,  Bursitis trochanterica / bursavulling, Rupturen gluteus medius/minimus

Regio enkel: Inversietrauma, Enkelband rupturen, Peroneii instabiliteit, Insertietendinopathie peroneus brevis, Tenosynovitis peroneii, Avulsiefracturen laterale complex, Hydrops BSG, Achilespees tendinopathie, Achillespees ruptuur, Fascia plantaris ruptuur, Zweepslag, Plantarispees ruptuur

spierrupturen/contusies onderste extremiteit: m. soleus, m. gastrocnemius, m.
plantaris, gehele hamstringgroep, m. rectus femoris, m. vastus lateralis, m.vastus
medialis

Kosten echografie

Er bestaat geen vergoedingsregeling voor echografie in de fysiotherapie. Informeer bij de praktijk (Beate Budde) naar de tarieven.