Hier volgt informatie over fysiotherapie in het algemeen